Bardaghat Na PA @ Dengo

प्रदेश नं ५

स्वास्थ्य निर्देशनालयमा बर्दघाट खानेपानीको चर्चा,तालीम कै सेसन र अध्ययनको मुकाम…

कृष्ण ढकाल बर्दघाट,असार–२५ लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय तालीममा…