Sarawal Ga pa

बर्दघाट नगरपालिका

बेलाहानी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको बिषेश साधारण सभा सम्पन्न ।

कृष्ण ढकाल बर्दघाट,भदौं–२९ बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको बेलाहानी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको…