Jagadamba Farnichar Bhumahi
G B Offset Press
Bardaghat Nagarpalika
तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ

अत्यन्त जरुरी सुचना ।