Qaliti Almuniyam Bardaghat
Bardaghat Nagarpalika
Bidhuta Bitaran kendra Notice
तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ

अत्यन्त जरुरी सुचना ।